Pomiary i przeglądy

Z usług pomiarów i przeglądów oferujemy:

  • Pomiary impedancja pętli zwarcia

  • Rezystancja izolacji

  • Zabezpieczeń różnicowo-prądowych

  • Rezystancja uziemienia

  • Ciągłość przewodów PE

  • Natężenie oświetlenia

  • Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego

  • Pomiary linii SN

  • Pomiary transformatorów

  • Pomiary stacji SN

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!